Office Bearers

Dr. Veerabahu M
President

Dr. Pritham N Shetty
Hon. General Secretary

Dr. Manjunath Rai
President ElectDr. Krishnamurthy Bonanthaya
Immediate Past President

Dr. Vijay Deshmukh
Vice President

Dr. Rishi Bali
Hon. EditorDr. Pramod Subash
Hon. Treasurer

Dr. Gokul Venkateshwar
Joint Secretary

Dr. Gosla Srinivasa Reddy
IAOMS Representative

Dr. Ashish Gupta
Representative to AAOMS


Elected Executive Committee Members

Dr. Omkar Anand Shetye

Dr. Manikandhan

Dr. Sonal Anchlia

Dr. Rakshit V S Khandeparker

Dr. Jimson. S.

Dr. Abhay Taranath

Dr. Abhilasha Yadav

Dr. Shyam Sundar. M.

Dr. Girish G

Dr. Samiran Ghosh


State Representatives

Dr. Raviraj Kumar
Andhra Pradesh

Dr. Shruti Rao
Chattisgarh

Dr. Rohit Punga
Delhi NCR

Dr. Francis Akkara
Goa

Dr. Sunita Malik
Haryana

Dr. Suresh Menon
Karnataka

Dr. Eapen Thomas
Kerala

Dr. Deepak Agrawal
Madhya Pradesh

Dr. Ramakrishna Shenoi
Maharashtra

Dr. Navadal Sharma
North East Chapter

Dr. Jugajyoti Pathi
Orissa

Dr. Ramandeep Bhullar
Punjab

Dr. Bhagwan Das Rai
Rajasthan

Dr.Emmanuel Azariah
Tamilnadu

Dr. Dinesh Jhawar
Telangana State

Dr. Madan Mishra
Uttar Pradesh

Dr. Ashi Chugh
Uttarakhand


Office Bearers Uttarakhand State Chapter

Dr. Amit Agarwal
President

Dr. Vijay Nautiyal
Immed Past President

Dr. Amit Shah
Vice PresidentDr. Rajat Agarwal
President Elect

Dr. Samit Jain
Secretary

Dr. Ankur Joshi
Joint SecretaryDr. Abhinav Jain
Treasurer

Dr. Ashi Chug
Rep. to E C

Dr. Sumit Chopra
Editor

We have dedicated support team


A1 Logics : 0824 - 4252005
( Working Hours : 09.00AM - 06.00PM )

Menu